Roy­al HaskoningDHV

Duurzame bereikbaarheid

Eindredactie

 

In opdracht van Roy­al Has­ko­ningD­HV ver­zorg­den we de eind­re­dac­tie van het zoge­naam­de Regi­o­naal Mobi­li­teits­pro­gram­ma van de pro­vin­cie Frys­lân. In deze beleids­no­ta wordt niet alleen een lans gebro­ken voor de bereik­baar­heid van de pro­vin­cie over weg, spoor en water, maar ook voor het ver­duur­za­men daar­van. Met oog voor nieu­we tech­nie­ken en de (milieu)doelen rich­ting 2050. 

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91