Samen wer­ken aan de toekomst

Redactie, vormgeving en productie

 

Onder­wijs, onder­zoek en werk­veld weten elkaar steeds beter te vin­den in de zorg- en wel­zijns­sec­tor. Onder ande­re dank­zij de inspan­nin­gen van hoge­scho­len, gemeen­ten, bur­gers en instel­lin­gen om samen op te trek­ken en de ver­an­de­rin­gen in het soci­aal domein han­den en voe­ten te geven. Hoe ze dat in Fries­land vorm­ge­ven wordt ver­teld in dit digi­ta­le maga­zi­ne dat we voor én over Werk­plaats Soci­aal Domein Fries­land maakten.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91