onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Samen wer­ken aan de toekomst

Redactie, vormgeving en productie

 

Onder­wijs, onder­zoek en werk­veld weten elkaar steeds beter te vin­den in de zorg- en wel­zijns­sec­tor. Onder ande­re dank­zij de inspan­nin­gen van hoge­scho­len, gemeen­ten, bur­gers en instel­lin­gen om samen op te trek­ken en de ver­an­de­rin­gen in het soci­aal domein han­den en voe­ten te geven. Hoe ze dat in Fries­land vorm­ge­ven wordt ver­teld in dit digi­ta­le maga­zi­ne dat we voor én over Werk­plaats Soci­aal Domein Fries­land maakten.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos