onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Samen­le­ren in praktijk

concept, redactie en productie

 

Veel stu­den­ten MWD, CMV en Peda­go­giek zijn actief in één van de leer­be­drij­ven die sinds 2015 het levens­licht zagen. Inmid­dels is deze aan­vul­ling een vol­waar­dig onder­deel van het cur­ri­cu­lum van de wel­zijns­op­lei­din­gen van NHL Hoge­school. Wat maakt deze leer­be­drij­ven zo suc­ces­vol? We deden ver­slag in de vorm van inter­views, repor­ta­ge’s gego­ten in de digi­taal maga­zi­ne. Met dank aan TWon­li­ne.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos