onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Sluis Korn­wer­der­zand

Conceptontwikkeling, research, redactie, coördinatie, vormgeving en productie

 

Maar liefst 3000 extra arbeids­plaat­sen, ruim € 100 mil­joen aan extra inves­te­rin­gen en legio voor­de­len voor gro­te delen van Neder­land; slechts enke­le van de vele posi­tie­ve effec­ten als Korn­wer­der­zand een bre­de­re schut­sluis krijgt.

Fle­vo­land, Over­ijs­sel, Frys­lân, betrok­ken gemeen­ten en onder­ne­mers staan eind 2018 in de start­blok­ken. Ze leg­gen €73 mil­joen op tafel. Nu het Rijk nog. Wij hiel­pen deze par­tij­en een hel­der en over­tui­gend ver­haal op papier te zet­ten. En in beeld te bren­gen. De media namen het over. Het minis­te­rie was aan zet! Resul­taat anno 2019: de sluis komt er!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos