onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Sto­ry­map De Alde Feanen

Biografische vogelvlucht

Tekst

 

Of we de ruim zeven­tig pagina’s tel­len­de land­schaps­bi­o­gra­fie van Nati­o­naal Park De Alde Fea­nen wil­den ‘ver­ta­len’ naar een toe­gan­ke­lij­ke en kor­te tekst en vorm. We maak­ten er een sto­ry­map van, voor een breed publiek. Een web­si­te waar je scrol­lend door tijd, woord en beeld gaat. Over hoe het land­schap door de eeu­wen heen vaak ingrij­pend is ver­an­derd. Van moe­ras, land­bouw­grond en veen­af­gra­ving tot natuur- en recre­a­tie­ge­bied. De Alde Fea­nen als samen­spel van natuur, de ele­men­ten en steeds meer de mens. De col­le­ga’s van het Schrijf­bu­ro schre­ven de tekst, wij namen de tech­niek en vorm­ge­ving voor onze rekening.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos