onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Sym­po­si­um Waddenacademie

Concept, techniek, verslaglegging en productie

 

Het 21ste sym­po­si­um van de Wad­den­aca­de­mie was een suc­ces! Het waren twee mooie dagen, met veel bezoe­kers, boei­en­de lezin­gen en het nodi­ge ver­maak. Een waar­di­ge afron­ding van het pro­ject ‘Ter­pen- en wier­den­land, een ver­haal in ont­wik­ke­ling’ waar­voor wij de afge­lo­pen vier jaar de com­mu­ni­ca­tie ver­zorg­den. Zo ook voor het slot­ak­koord, waar­van we – samen met onze collega’s van TWon­li­ne en foto­graaf Lucas Kem­per – onli­ne ver­slag deden in woord en beeld. Dit met inzet van ons nieu­we pro­duct ‘verslagin1dag‘. Zo kon­den bezoe­kers bei­de dagen nog eens her­be­le­ven en wer­den de thuis­blij­vers op hun wen­ken bediend.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos