Sym­po­si­um Waddengebied

Cumulatieve effecten in een uniek gebied

 

Op 17 mei orga­ni­seer­den het Neder­lands Cen­trum voor Kuston­der­zoek en de Wad­den­aca­de­mie hun der­de geza­men­lij­ke sym­po­si­um. Het the­ma: cumu­la­tie­ve effec­ten, ofte­wel de optel­som van men­se­lij­ke acti­vi­tei­ten in en rond de Wad­den­zee. Een com­plex onder­werp, dat zowel van­uit weten­schap­pe­lijk, beleids­ma­tig als beheers­ma­tig oog­punt belang­rijk en uit­da­gend is.

Het Schrijf­bu­ro was erbij om de pre­sen­ta­ties vast te leg­gen in woord, Lucas Kem­per maak­te de foto’s.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91