onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Sym­po­si­um Waddengebied

Cumulatieve effecten in een uniek gebied

 

Op 17 mei orga­ni­seer­den het Neder­lands Cen­trum voor Kuston­der­zoek en de Wad­den­aca­de­mie hun der­de geza­men­lij­ke sym­po­si­um. Het the­ma: cumu­la­tie­ve effec­ten, ofte­wel de optel­som van men­se­lij­ke acti­vi­tei­ten in en rond de Wad­den­zee. Een com­plex onder­werp, dat zowel van­uit weten­schap­pe­lijk, beleids­ma­tig als beheers­ma­tig oog­punt belang­rijk en uit­da­gend is.

Het Schrijf­bu­ro was erbij om de pre­sen­ta­ties vast te leg­gen in woord, Lucas Kem­per maak­te de foto’s.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos