Sym­po­si­um ‘Wad­den­la­bo­ra­to­ri­um’

Inspirerend symposium waar kunst en wetenschap elkaar ontmoetten

Redactie, concept, verslaglegging

 

Dat gebeurt ons niet elke dag. Voor een Ver­slag-in-1-dag nam een afvaar­di­ging van ons Schrijf­bu­ro deze keer de veer­boot. Met regen, wind­kracht zeven en stroom tegen voe­ren we in alle vroeg­te naar Ter­schel­ling. Daar woon­den we het inspi­re­ren­de sym­po­si­um ‘Wad­den­la­bo­ra­to­ri­um’ van de Wad­den­aca­de­mie en Oer­ol Fes­ti­val bij. We deden er bij­na real­ti­me ver­slag van een aan­tal pre­sen­ta­ties en per­for­man­ces. Met ple­zier ver­tel­den en dis­cus­si­eer­den onder­zoe­kers en kun­ste­naars over hoe weten­schap en kunst samen kun­nen bij­dra­gen aan het keren van de storm waar­in de natuur zich bevindt. De kun­ste­naars lie­ten boven­dien van zich zien en horen met onder meer een zeil­ka­no, een Wad­den­or­gel en meer muziek.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91