onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Sym­po­si­um ‘Wad­den­la­bo­ra­to­ri­um’

Inspirerend symposium waar kunst en wetenschap elkaar ontmoetten

Redactie, concept, verslaglegging

 

Dat gebeurt ons niet elke dag. Voor een Ver­slag-in-1-dag nam een afvaar­di­ging van ons Schrijf­bu­ro deze keer de veer­boot. Met regen, wind­kracht zeven en stroom tegen voe­ren we in alle vroeg­te naar Ter­schel­ling. Daar woon­den we het inspi­re­ren­de sym­po­si­um ‘Wad­den­la­bo­ra­to­ri­um’ van de Wad­den­aca­de­mie en Oer­ol Fes­ti­val bij. We deden er bij­na real­ti­me ver­slag van een aan­tal pre­sen­ta­ties en per­for­man­ces. Met ple­zier ver­tel­den en dis­cus­si­eer­den onder­zoe­kers en kun­ste­naars over hoe weten­schap en kunst samen kun­nen bij­dra­gen aan het keren van de storm waar­in de natuur zich bevindt. De kun­ste­naars lie­ten boven­dien van zich zien en horen met onder meer een zeil­ka­no, een Wad­den­or­gel en meer muziek.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos