Sym­po­si­um­ver­slag Op Terphoogte

Realtime verslaglegging en publicatie

 

Geen oog­hoog­te of heli­kop­ter­view, maar op terp­hoog­te. Van­uit dit per­spec­tief orga­ni­seer­de de Wad­den­aca­de­mie een sym­po­si­um over de wis­sel­wer­king tus­sen water­be­heer, land­bouw en een vei­lig, aan­trek­ke­lijk en eco­no­misch inte­res­sant land­schap in het Wad­den­ge­bied. Wij deden real­ti­me ver­slag en zet­ten de tek­sten en foto’s met­een onli­ne op het spe­ci­a­le symposium-blog.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91