Thuis­le­ven, het maga­zi­ne van Thuis­zorg Het Frie­se Land

Tekstschrijven

 

Voor Thuis­le­ven, ser­vi­ce­club van Thuis­zorg Het Frie­se Land, schrij­ven we mee aan het maga­zi­ne dat leden vier keer per jaar infor­meert over alle acti­vi­tei­ten en dien­sten waar ze gebruik van kun­nen maken. Een mooie, peri­o­die­ke en dank­ba­re klus!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91