onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Tips voor inspiratiesessie

Concept, tekst en vormgeving

 

Voor De Vlin­der­stich­ting maak­ten we een fol­der met daar­in tips voor het orga­ni­se­ren van een inspi­ra­tie­ses­sie. Wat moet er alle­maal gere­geld wor­den? Wel­ke pro­mo­tie­mid­de­len zet je in? Dit stap­pen­plan helpt je als orga­ni­sa­tor bij de voor­be­rei­ding, bij de daad­wer­ke­lij­ke uit­voe­ring en bij de afronding.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos