Tips voor inspiratiesessie

Concept, tekst en vormgeving

 

Voor De Vlin­der­stich­ting maak­ten we een fol­der met daar­in tips voor het orga­ni­se­ren van een inspi­ra­tie­ses­sie. Wat moet er alle­maal gere­geld wor­den? Wel­ke pro­mo­tie­mid­de­len zet je in? Dit stap­pen­plan helpt je als orga­ni­sa­tor bij de voor­be­rei­ding, bij de daad­wer­ke­lij­ke uit­voe­ring en bij de afronding.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91