Ús Gea

Natuur in Fryslân

Vormgeving, redactie

 

Begin 2022 maak­ten we een nieuw ont­werp voor het leden­ma­ga­zi­ne van It Frysk Gea. Een stuk fris­ser en mini­ma­lis­ti­scher dan de voor­gaan­de edi­ties, met meer aan­dacht voor gro­te foto’s.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91