Ver­ha­len­bun­del WSD Friesland

Concept, redactie, coördinatie, vormgeving en productie

 

Hij ligt er, de ver­ha­len­bun­del van NHL Sten­den Hoge­school en WSD Fries­land. Een mooi boek vol ver­ha­len over samen­wer­ken, durf, ate­liers, tran­si­ties en de kracht van men­sen. Wij ver­zorg­den de redac­tie en gaven het boek­werk ook vorm.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91