Ver­kie­zings­spe­ci­al Land­schaps­be­heer Groningen

Redactie en coördinatie

 

Vlak voor de ver­kie­zin­gen ver­scheen er weer een nieuws­brief van Land­schap­be­heer Gro­nin­gen; de eer­ste van 2019. Een mooie gele­gen­heid er een heu­se ver­kie­zings­spe­ci­al van te maken.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91