Ver­slag sym­po­si­um Lauwersmeer

Concept, verslaggeving en productie

 

Eind mei woon­den we het 22ste sym­po­si­um 50 jaar Lau­wersmeer bij. Een groot aan­tal boei­en­de spre­kers en dus heel veel infor­ma­tie. Onze rol: de dag vast­leg­gen in woord en beeld. Onli­ne en real­ti­me. Een flin­ke klus die we met ons team, en foto­graaf Lucas Kem­per , mooi heb­ben geklaard.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91