onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Atlan­ti­kwall

Verhalen uit een roerige periode

Schrijven, redactie

 

De web­si­te atlantikwall-wadden.nl is een plek met ver­ha­len van en infor­ma­tie over de geschie­de­nis van de Atlan­ti­kwall in het wad­den­ge­bied. Wij  schre­ven of redi­geer­den de tek­sten en plaat­sten deze.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos