Wet­ter­blêd

Redactie

 

Wet­ters­kip Frys­lân werkt hard aan het beter, effi­ci­ën­ter en meer toe­komst­ge­richt ver­vul­len van haar belang­rij­ke taken, ook ach­ter de scher­men. De geboek­te resul­ta­ten ston­den cen­traal in deze edi­tie van het per­so­neels­blad Wet­ter­b­led, waar­voor wij de redac­tie verzorgden.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91