Z‑card een­den­kooi­en

Concept, tekst en vormgeving

 

Afge­lo­pen don­der­dag is de res­tau­ra­tie van 24 een­den­kooi­en in het Wad­den­ge­bied offi­ci­eel afge­slo­ten. Voor deze bij­zon­de­re dag maak­ten wij een hand­za­me z‑card, bom­vol infor­ma­tie over de wer­king van een eendenkooi.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91