onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Tekst­schrij­ven

Online of in print, artikel of populaire samenvatting, strak en zakelijk of sfeervol en bloemrijk, informatief of commercieel? Tekstschrijven is een vak. Als ervaren tekstschrijvers zijn wij van alle markten thuis. We schrijven de tekst die uw boodschap en doel het beste verwoordt. Genre en medium bepalen we samen met u. En geven we ook vorm.

Taalbeheersing, gevoel voor stijl en creativiteit zijn onmisbaar voor een goede tekstschrijver. Even belangrijk zijn voorkennis, inlevingsvermogen en een luisterend oor. Wat wilt u overbrengen, aan wie en waarom? Wat wilt u met de tekst bereiken en wat is het belang van de lezer? Die informatie hebben we, los van de inhoud, nodig om een tekst te schrijven die aanspreekt en overtuigt.

We hebben vaak aan een half woord genoeg

Bronnen
We gebruiken verschillende bronnen om de noodzakelijk informatie boven tafel te krijgen. Via interviews met opdrachtgevers, afnemers, relaties of deskundigen. Of via briefings, aangeleverd materiaal of eigen research. Vaak ook combinaties daarvan. Inhoud en stijl van de tekst stemmen we af op het medium, de voorkennis én het niveau van de doelgroep.

We schrijven net zo makkelijk Friese en Engelstalige teksten

Afstemming
Teksten stemmen wij altijd af met de geïnterviewde(n) én opdrachtgever(s).  We denken kritisch met u mee, maar u heeft altijd het laatste woord. Als tekstschrijvers vinden we het belangrijk dat u zich in uw tekst en boodschap herkent.

Tekstsoorten
U kunt bij ons voor alle tekstsoorten terecht:

  • copywriting
  • ghostwriting
  • journalistieke teksten
  • e-writing
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos